На 20.02.2014 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) № 11 от състава на военно формирование 52590 - Ямбол с групов ръководител капитан Димитър Дренски унищожи 2 (два) броя гранати ПГ - 9, открити в частна нива в землището на с. Лозенец, община Стралджа.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени