Днес, 30 октомври 2019 г. формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия от състава на 31 механизиран батальон – Хасково,  извърши успешно задача по разузнаване и унищожаване на един брой противопехотна скачаща мина ПСМ-1, открита в района на 72-ра гранична пирамида, село Бук, община Крумовград.
Групата по обезвреждането е в състав от трима военнослужещи с ръководител капитан Слави Красев.
Военнослужещите действат на основание отправено искане на главния секретар на МВР и по разпореждане на заместник - командира на Сухопътните войски бригаден генерал Валери Цолов.

Copyright © 2020 Сухопътни войски. Всички права запазени