Специализиран екип, под ръководството на капитан Йордан Йорданов, от формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия от в.ф. 44200 – Стара Загора, от състава на Втора механизирана бригада, унищожи на УЦ „Люляк“, силно корозирал с взривател 65 мм снаряд от Руско-турската война, открит на връх Шипка.
Военнослужещите действаха на основание отправено искане на главния секретар на МВР и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал – майор Михаил Попов.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени