Вчера, 18 август, формирование за овладяване и /или преодоляване на последствията от бедствия от 78-ми батальон за осигуряване - София, беше задействанo за обезвреждане на невзривен боеприпас, открит в близост до граничната зона с Република Гърция, с. Беслен, община Гоце Делчев.
При направения оглед специализираният екип под ръководството на капитан Мартин Маргитин установи, че това е 82 мм снаряд за минохвъргачка.
При спазване на мерките за безопасност боеприпасът беше унищожен.
Военнослужещите действаха на основание отправено искане от главния секретар на МВР и по разпореждане на командира на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов.

Copyright © 2021 Сухопътни войски. Всички права запазени