Вчера, 18 август, формирование за овладяване и /или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от Трети механизиран батальон- Благоевград, от състава на Бригадното командване, беше задействанo за обезвреждане на невзривен боеприпас, открит в трудно достъпен участък, на около 2800 м. надморска височина, в подножието на връх „Вихрен“, в природен парк „Пирин“,  местността „Малък казан“.
При направения оглед специализираният екип под ръководството на капитан Димитър Димитров установи, че това е 152 мм артилерийски снаряд.
При спазване на мерките за безопасност боеприпасът беше унищожен.
Военнослужещите действаха на основание отправено искане от главния секретар на МВР и по разпореждане на командира на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов.

Copyright © 2021 Сухопътни войски. Всички права запазени