Вчера, 5 ноември, формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка - Пловдив от състава на 55-ти инженерен полк - Белене с групов ръководител капитан Стоян Атанасов разузна и транспортира авиационна бомба, открита в землището на с. Брестник, обл Пловдив.
Днес, 6 ноември, при стриктно спазване на мерките за безопасност, формированието извърши транспортиране до ГУЦ “Червен”, където невзривеният боеприпас беше унищожен.
Военнослужещите действаха на основание отправено искане на главния секретар на МВР и по разпореждане на командира на Сухопътните войски генерал – майор Михаил Попов.

Copyright © 2020 Сухопътни войски. Всички права запазени