Вчера, 26 август, формированието за овладяване и /или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от 10-ти механизиран батальон - Враца, с ръководител старши лейтенант Петър Петров, разузна и унищожи силно корозирал 152 мм снаряд, открит при изкопни дейности в центъра на град Видин. До пристигането на специализирания екип от Сухопътните войски, снарядът е бил охраняван от органите на МВР.

Военнослужещите действаха на основание отправено искане на главния секретар на МВР и по разпореждане на заместник-командира на Сухопътните войски бригаден генерал Валери Цолов.

Copyright © 2019 Сухопътни войски. Всички права запазени