На 26 август,  формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от 29-ти механизиран батальон – Шумен от състава на Единния център за начална подготовка, с ръководител капитан Цветан Владимиров, унищожи артилерийски снаряд, открит при почистване на обработваема нива в землището на с. Разбойна, обл. Търговище. Военнослужещите действаха на основание отправено искане на главния секретар на МВР и по разпореждане на заместник-командира на Сухопътните войски бригаден генерал Валери Цолов.

 

Copyright © 2019 Сухопътни войски. Всички права запазени