Днес, 22 юни, формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия за унищожаване на невзривени боеприпаси под ръководството на лейтенант Калоян Гинчев от 55 –ти инженерен полк - Белене разузна,  транспортира и унищожи противотанкова мина тип Ба-III, открита в град Левски, обл. Плевен.
Боеприпасът беше унищожен при стриктно спазване на мерките за безопасност в 12:00 часа в района на кариера за добив на инертни материали.
Военнослужещите  действаха на основание заповед на командира на Сухопътните войски генерал – майор Деян Дешков.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени