Днес, 31 юли, формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия на военно формирование 44220 – Пловдив от състава на 55 инженерен полк - Белене, беше активирано за действие за унищожаване на 9 броя артилерийски гръма открити в частен имот в с. Златовръх, област Пловдив.
Формированието в състав от 6 военнослужещи с 3 единици техника е под ръководството на капитан Стоян Атанасов.
Боеприпасите са транспортирани и унищожени на учебен полигон „Червен” при стриктно спазване на мерките за безопасност.
Военнослужещите действаха по искане на главния секретар на МВР и на основание заповед на командира на Сухопътните войски генерал - майор Михаил Попов.

Copyright © 2021 Сухопътни войски. Всички права запазени