Днес, формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия за унищожаване на невзривени бойни припаси от 3-ти механизиран батальон – Благоевград, от състава на 3-то бригадно командване, с ръководител капитан Димитър Димитров разузна, транспортира и унищожи силно корозирала ръчна отбранителна граната Ф-1, със запалка УЗРГМ, открита в сграда на улица „Александър Стамболийски“ 31, в град Разлог, област Благоевград.

Формированието е задействано на основание отправено искане от главния секретар на МВР и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

 

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени