Формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от 91-ви  инженерен батальон за обща поддържка от състава на 55 инженерен полк - Белене  беше задействано вчера, 3 януари, с цел разузнаване на метален предмет с цилиндрична форма, открит към 13,30 ч.  в Индустриалната зона на Асеновград, обл. Пловдив. При направения оглед специализираният екип с ръководител капитан Иван Тричков установи, че това е корозирала 50-килограмова авиобомба, без взривател.

Боеприпасът беше транспортиран и унищожен днес, 4 януари, на учебен полигон „Червен“ при стриктно спазване на мерките за безопасност.

Военнослужещите действаха на основание отправено искане на главния секретар на МВР и по заповед на заместник-командира на Сухопътните войски бригаден генерал Валери Цолов.

Copyright © 2021 Сухопътни войски. Всички права запазени