Формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от Центъра за подготовка на специалисти – Сливен бе задействано на 2 декември 2020 г. с цел разузнаване на невзривен 76,2 мм боеприпас без маркировка, с взривател, силно корозирал. Боеприпасът е бил открит в жилищния квартал „Даме Груев“ – гр. Сливен при извършване на изкопни дейности.

Специализираният екип, в състав от четирима военнослужещи с един брой техника, действа под ръководството на капитан Гавраил Гандев. Боеприпасът е транспортиран до огневи комплекс „Батмиш“ и унищожен при спазване на всички необходими мерки за безопасност.

Военнослужещите действаха на основание отправено искане на главния секретар на МВР и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов.

Copyright © 2021 Сухопътни войски. Всички права запазени