Днес, 01 декември 2020 г., в 10,00 часа, формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от 31-ви механизиран батальон - Хасково от  2-ра механизирана бригада в състав от 4 военнослужещи и 1 бр. техника, с ръководител капитан Димитър Чернев,  бе задействано с цел разузнаване на невзривен боеприпас М39 немска противопехотна осколочна граната, силно корозирала, с навит взривател и шплент, без маркировка. Боеприпасът беше открит в землището на гр. Свиленград, по поречието на р. Левченска, като унищожаването му се извърши на място при спазване на всички необходими мерки за безопасност.

Военнослужещите действаха на основание отправено искане на главния секретар на МВР и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов.

Copyright © 2021 Сухопътни войски. Всички права запазени