Вчера, 9 юни, формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия от състава на 31 механизиран батальон – Хасково,  извърши успешно задача по разузнаване, транспортиране и унищожаване на стара немска граната от Втората световна война. Боеприпасът е открит в ниша на изоставена къща в село Паспал, община Ардино. Гранатата беше транспортирана и унищожена на бивше военно стрелбище в град Ардино.
Обезвреждането извърши група в състав от четирима военнослужещи с ръководител капитан Слави Красев.
Военнослужещите действаха на основание отправено искане от главния секретар на МВР и по разпореждане на командира на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов.

Copyright © 2020 Сухопътни войски. Всички права запазени