Днес, 8 юни, формированиe за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ)  от 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка – Пловдив, от състава на 55-ти инженерен полк – Белене, беше задействанo за обезвреждане на невзривен боеприпас, открит в замлището между селата Горнослав и Орешец, общ. Асеновград.

 При направения оглед специализираният екип под ръководството на капитан Стоян Атанасов, установи, че това е корозирал 100 мм снаряд, без маркировка.

При спазване на мерките за безопасност боеприпасът беше унищожен.

Военнослужещите действаха на основание отправено искане от главния секретар на МВР и по разпореждане на командира на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов.

Copyright © 2020 Сухопътни войски. Всички права запазени