Днес, 10 юни,  формирование за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия за разузнаване, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси (ФОППБ) от състава на 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка - Пловдив с ръководител капитан Стоян Атанасов унищожи 122 мм корозирал снаряд с взривател. Снарядът бе открит на 8 юни при изкопни работи в гробищния парк на село Крумово, област Пловдив.

 Военнослужещите са действали на основание отправено искане на главния секретар на МВР и по разпореждане на командира на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов.

Copyright © 2019 Сухопътни войски. Всички права запазени