Вчера, 27 март, формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия за невзривени бойни припаси от 78-ми батальон за осигуряване – София с ръководител старши лейтенант Владислав Ставрев, разузна, транспортира и унищожи ръчна граната М-17, силно корозирала, без запалка и видима маркировка, открита в  градинка на ул. „Стефан Стамболов” в град Благоевград.

Военнослужещите действаха по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

Сухопътните войски непрекъснато оказват помощ на населението и изпълняват задачи и дейности, гарантиращи сигурността на страната в мирно време!

 

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени