На 14 и 15 януари 2014 г. в гарнизон Стара Загора бяха проведени 24 занятия с учениците от 9 и 10 клас на Природно – математическа гимназия „Гео Милев”, Професионална гимназия по електротехника „Г.С. Раковски”, Професионална гимназия по строителни дейности „Инж. Н. Ранчев”, Спортно училище „Тодор Каблешков”, Търговска гимназия „Княз С. Търновски”, Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан”, Средно общообразователно училище „Васил Левски” и Средно общообразователно училище „Максим Горки”.

Занятието беше проведено от офицери от военни формирования 24150, 48430, 44200 и 54230 в град Стара Загора.

В гарнизон Ямбол на 13, 14 и 15 януари 2014 г. бяха проведени 7 занятия с учениците от 9 и 10 клас в Средно общообразователно училище „Климент Охридски”, Математическа гимназия и Гимназия с преподаване на чужди езици от офицери от военно формирование 52590 – Ямбол. 

В гарнизон Шумен на 13, 14 и 15 януари 2014 г. бяха проведени 3 занятия с учениците от 9 клас в Професионална гимназия по обществено хранене, хотелиерство и туризъм „Асен Златаров” и Средно общообразователно училище „Сава Доброплодни” от офицери от военно формирование 54060 – Шумен.  

В гарнизон Плевен на 13, 15 и 16 януари 2014 г. бяха проведени 8 занятия с учениците от 9 и 10 клас в ДФСГ „Интелект”, Търговска гимназия „Васил Априлов”, Гимназия с преподаване на чужди езици, НУИ „Панайот Пипков” и Математическа гимназия „Гео Милев” от офицери от военно формирование 38220 – Плевен. 

В гарнизон Хасково на 13 и 15 януари 2014 г. бяха проведени 2 занятия с учениците от 9 и 10 клас в ПГДС „Цар Иван Асен II” от офицери от военно формирование 52740 – Хасково. 

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени