Днес 06.07.2012 г. бе извършено сдаване и приемане на длъжността Командир на военно формирование 52740 – гр. Хасково. Подполковник Данчо Станев Николов сдаде командването на Началника на Щаба на военно формирование 52740 Майор Николай Иванов Александров, който ще изпълнява временно длъжността до завръщането на командира от мисия.

Подполковник Данчо Николов заминава в Кабул като Помощник–национален командир на Двадесет и трети контингент от Българската армия  за участие в състава на международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан.

Сдаването и приемането се извърши под контрола на комисия от Втора механизирана бригада, с председател Полковник Недялко Ников.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени