Сбор по водолазната подготовка с личен състав, назначен на водолазни длъжности в Сухопътните войски, с участието на водолази от Военноморските сили и Служба „Военна полиция” се провежда в 55-ти инженерен полк Белене.

Във водите на река Дунав участниците повишават своите способности като изпълняват спускане от плаващо средство, спускане по ходово въже, спускания от буй, на котва, без допир до брега, работят в екип по двама, балансират и се ориентират посредством махало.

Съвместната подготовка и споделения опит спомагат за повишава способностите на водолазите от Българската армия.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени