На 23.11.2012 г. командирът на Сухопътните войски генерал-майор Нейко Ненов посети военните формирования на 61 мбр в гарнизон Карлово. Командирът на бригадата бригаден генерал Димитър Шивиков представи основния команден състав, а заместник-командирът на бригадата полковник Христо Андреев запозна генерал-майор Ненов със структурата, задачите и дейността в бригадата.

Генерал-майор Нейко Ненов представи своите виждания за развитието на Сухопътните войски и изрази своята увереност, че и за напред 61 мбр ще продължи да решава успешно поставените задачи.

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени