Със занятия по конвоиране и тренировки за действие при получаване на бойни травми продължи днес, 6 юли 2012 г. съвместното многонационално обучение „BLACK SEA ROTATIONAL FORCE 12”.

Повишаването на знанията и уменията на военнослужещите за оказване на първа помощ на бойното поле заема важно място в тематиката на бойната подготовка на формированията от Българската армия и въоръжените сили на съюзните страни от НАТО.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени