Днес, 23 февруари, се проведе оперативният сбор на командира на Сухопътните войски на тема „Концепция на НАТО за възпиране и отбрана на Евроатлантическата зона и влиянието й върху развитието на Сухопътните войски”. По време на сбора, в присъствието на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров, заместник-командирът на ВВС бригаден генерал Петьо Мирчев, ръководството на Сухопътните войски и командирите на всички военни формирования бе проведен и анализът на подготовката на командирите, щабовете и военните формирования от Сухопътните войски през учебната 2020 г.
„В състояние сме да изпълним поставените ни задачи с определени ограничения в обем или удължен лимит от време, произтичащи от комплексни причини. Проведените мероприятия и постигнатите резултати допринесоха за поддържането и надграждането на съществуващите отбранителни способности. Въпреки всички предизвикателства и трудности, основните планирани мероприятия по подготовката в Сухопътните войски през годината бяха изпълнени” – каза командирът на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов в обръщението си към участниците във форума.
Макар и в условията на висок некомплект и сложна епидемиологична обстановка, подготовката беше насочена към поддържане и развитие на съществуващите отбранителни способности и изпълнение на задачите по трите мисии на въоръжените сили, като основните усилия бяха с акцент върху мисия „Отбрана”. Командирът подчерта и основния приоритет в подготовката на формированията през годината - провеждането на съвместни учения, подготовки и тренировки с участието на бойни и осигуряващи формирования, както от Сухопътните войски, така и от останалите видове въоръжени сили. Като пример за изпълнението на този приоритет той посочи организирането и успешното провеждане на тактическото учение с 61-ва механизирана бригада „Балканска стена 20“, в което взеха участие бойни и осигуряващи формирования от Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Служба „Военна полиция“, Военномедицинска академия и други структури. Независимо от всички неблагоприятни фактори през годината са проведени 120 учения от планираните 150, което е около 80% от всички учения за периода.
Подготовката на декларираните формирования през изминалата година се извърши в съответствие с поетите ангажименти.
В изпълнение на задачите по мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност”, Сухопътните войски са основният вид въоръжена сила, която допринася за формирането, подготовката и окомплектоването на контингентите за участие в мисии извън страната. В допълнение към тази мисия е и задачата по носенето на дежурства от отделни формирования на територията на страната с готовност за участие в многонационални операции на НАТО и ЕС.
Генерал-майор Попов припомни и участието на Сухопътните войски в  изпълнение на задачите по третата мисия „Принос към националната сигурност в мирно време” - своевременното оказване на помощ на населението при бедствия, аварии и катастрофи, действията на военнослужещите при тежки климатични условия и в трудно достъпни терени на територията на цялата страна. През годината ФОППБ от Сухопътните войски са участвали в близо 90 мероприятия.
Участниците в анализа бяха запознати и със състоянието на войсковия ред и дисциплината във формированията за 2020 г. Предприетите конкретни мерки от Командването на Сухопътните войски ограничиха предпоставките за недопускане на инциденти и нещастни случаи.

Copyright © 2021 Сухопътни войски. Всички права запазени