През тази седмица в ЦПС-Сливен приключи обучението на 30 военнослужещи от формирования на Сухопътни войски от гарнизоните Асеновград, Казанлък, Карлово, Пловдив, София, Стара Загора, Хасково, Шумен. Те повишиха своята квалификация съгласно утвърдената „Програма за подготовка на военнослужещи от Сухопътните войски за придобиване на първо сержантско звание - Първи модул”.

Част от наученото обучаемите демонстрираха още по време на текущото оценяване. На 10 и 11 юли 2013 г. по време на изпитите по огнева, тактико-специална, строева и физическа подготовки военнослужещите бяха оценявани от отделни комисии под общото председателството на подполковник Любомир Вачев - началник на щаба на ЦПС. По време на подготовката, и по време на изпитите всички военнослужещи се представиха много добре, а като отличници са се откроиха ефрейтор Красимир Милков Митев и ефрейтор Стоян Стоянов Иванов.

От своя страна обучаемите също са доволни. Ефрейтор Николай Красимиров Попов споделя, че е с отлични впечатления. „Научих много, обучението беше проведено на високо професионално ниво, условията са много добри и в битово отношение и като учебно материална база. Продължителността е в рамките на разумното – не ни откъсва прекалено много от служебните и семейни ангажименти и в същото време е достатъчна, за да усвоим залегналото в програмата” каза още ефрейтор Попов.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени