Днес, 21 септември, военнослужещите и цивилните служители от батальона за ядрена, химическа, биологическа защита и екология празнуват 42 години от създаването на формированието.

Тържественото честване започна със слово на командира на формированието подполковник Анатолий Димитров, който поздрави личния състав с думите:  „Можем смело да заявим, че с натрупания богат практически опит, придобит от участието в международни и национални съвместни учения, както и в операции по оказване на помощ на населението при бедствия, батальонът се явява най-важният стълб в ядрената, химическата и биологическата защита на войските. Нееднократно, със своите навременни и професионални действия, военнослужещите от формированието са получавали уважението и благодарността на населението.”

Празникът продължи с прочитане на поздравителни адреси, заповеди за награждаване и повишаване в звание на военнослужещи за проявени отлични резултати при изпълнение на служебните си задължения.

Copyright © 2021 Сухопътни войски. Всички права запазени