От 09 до 20 декември в гарнизоните Стара Загора, Ямбол, Шумен и Плевен, военнослужещи от състава на 2 механизирана бригада – Стара Загора проведоха занятия по военно обучение с ученици от различни училища на тема „Задължения на гражданите на Република България по отбраната на страната”, „Мисия и задачи на Въоръжените сили на Република България” и „Въоръжени сили на Република България – история и настояще”.

В гарнизон Стара Загора на 16 и 17 декември 2013 г. бяха проведени 28 занятия с учениците от 9 и 10 клас в природно – математическа гимназия „Гео Милев”, професионална гимназия по строителни дейности „инж. Н. Ганчев”, професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов”, професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов”, търговска гимназия „Княз С.Търновски”, гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан”, средно общообразователно училище „Максим Горки”, средно общообразователно училище „Васил Левски” и средно общообразователно училище „Иван Вазов”.

В гарнизон Ямбол на 16 декември 2013 г. бяха проведени 4 занятия с учениците от 9 и 10 клас в гимназия „Васил Левски” и математическа гимназия.

В гарнизон Шумен на 17, 18, и 19 декември 2013 г. бяха проведени 3 занятия с учениците от 9 клас в професионална гимназия по икономика и професионална гимназия по машиностроене.

В гарнизон Плевен на 17, 18, 19 и 20 декември 2013 г. бяха проведени 9 занятия с учениците от 9 и 10 клас от гимназия с преподаване на чужди езици, НУИ „Панайот Пипков”, ДФСГ „Интелект”, средно общообразователно училище „Христо Смирненски” – Койнаре, средно общообразователно училище „Пейо Яворов”, професионална гимназия по транспорт „Проф. Ц.Лазаров”, и средно общообразователно училище „Анастасия Димитрова”.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени