От 09 до 13 декември в гарнизоните Стара Загора, Ямбол, Шумен и Плевен, военнослужещи от състава на 2 механизирана бригада – Стара Загора проведоха занятия по военно обучение с ученици от различни училища на тема „Задължения на гражданите на Република България по отбраната на страната” и „Въоръжени сили на Република България – история и настояще”.

В гарнизон Стара Загора на 9, 10 и 12 декември 2013 г. бяха проведени 38 занятия с учениците от 9 и 10 клас в природно – математическа гимназия „Гео Милев”, професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер”, професионална гимназия по строителни дейности „инж. Н. Ганчев”, професионална гимназия по електротехника „Г.С.Раковски”, професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов”, професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов”, търговска гимназия „Княз С.Търновски”, гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан”, средно общообразователно училище „Максим Горки”, средно общообразователно училище „Васил Левски” и средно общообразователно училище „Иван Вазов”.

В гарнизон Ямбол на 9, 10 и 11 декември 2013 г. бяха проведени 8 занятия с учениците от 9 и 10 клас в гимназия „Васил Левски”, математическа гимназия, средно общообразователно училище „Св. Климент Охридски”, спортно училище и гимназия с преподаване на чужди езици.

В гарнизон Шумен на 9, 10, 11, 12 и 13 декември 2013 г. бяха проведени 6 занятия с учениците от 9 клас в професионална гимназия по икономика, професионална гимназия по обществено хранене, хотелиерство и туризъм „Асен Златаров” и средно общообразователно училище „Сава Доброплодни”.

В гарнизон Плевен на 10, 11 и 12 декември 2013 г. бяха проведени 7 занятия с учениците от 9 и 10 клас от гимназия с преподаване на чужди езици, ДФСГ „Интелект”, ПГХТ „Юрий Гагарин” – Червен бряг, професионална гимназия по транспорт „Проф. Ц.Лазаров”, средно общообразователно училище „Пейо Яворов” и средно общообразователно училище „Анастасия Димитрова”.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени