В изпълнение  на „Националнен  план  за сертифициране на декларираните формирования от Въоражените сили на Република България” и „План за подготовка на командирите, щабовете и формированията от 61 мбр за 2012г.”  от  05 до 07.06.2012г. на ГУЦ „Тюлбето” се проведе учението  „Съюзен Щит -2012г.” и в него взе участие военно формирование 22180 – Казанлък.

Учението беше организирано от Командването на Сухопътните войски и имаше за цел да оцени  способностите на щаба на формированието  да планира и  управлява действията на подразделенията при провеждане на операция на многонационални съвместни оперативни сили.

Офицер планиращ учението беше командирът на Съхопътните войски генерал-майор Стефан Василев, а провеждащ учението беше командирът на 61 мбр бригаден генерал Красимир Кънев.

В съответствие с изискванията на CREVAL по време на учението комисия от командването на Сухопътните войски с председател началника на отдел ”Бойна подготовка на войските” полковник Николай Караиванов проведе полева инспекция на военното формирование. Действията на военнослужещите по време на учението бяха наблюдавани от представители  на Командването  на силите на НАТО в Мадрид, полковник Абдуллах Озкантар, подполковник Христос Евдейман и майор Филип Барбар.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени