Днес, 10 май 2018 г., военнослужещите от формированието за овладяване и преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) при наводнения в 31 механизиран батальон - Хасково от състава на 2 механизирана бригада проведоха занятие на язовир „Сивата вода“.

По време на занятието бяха тренирани действия на личния състав при подаване на сигнал за наводнения, придвижване към района на наводнението, разузнаване на направлението за устройване на проход, преодоляване на водното препятствие с надуваема лодка, евакуиране на хора и техника от района на наводнението, оказване на първа помощ на пострадали.

В занятието се включи и професионалният спасител Спас Спасов от  доброволните екипи за работа при бедствия, аварии и катастрофи (ДЕРБАК), сформирани към областния секретариат на БЧК в Хасково, който даде инструкции за начина, по който трябва да се захване и извади от водата удавник и как трябва да му бъде оказана първа помощ след това.

Copyright © 2018 Сухопътни войски. Всички права запазени