Днес, 14 юли, успешно завърши сбора по водолазна подготовка на военнослужещите от инженерните водолазно-разузнавателни формирования на Сухопътните войски, който се проведе от 3 до 14 юли във военно формирование 54950 – Бургас.
В продължение на две седмици под непосредственото ръководство на старши сержант Георги Начев от 55-ти инженерен полк- Белене участниците в лагерния сбор отработваха въпроси по водолазна подготовка съгласно Сборник с теми и занятия за подготовка на формированията от Сухопътните войски. Подготовката включва организация на водолазните спускания в различни условия и правила за изпълнение, движение по компас, практическо спускане и изплуване с въздушно водолазно снаряжение, подводни и инженерни работи, начини и способи за търсене на потънали предмети и аварирала техника и изпълнение на упражнения за сигурност под вода.
Военнослужещите успешно преминаха изпит в открито море пред водолазно-квалификационна комисия от военно формирование 54950–Бургас, за потвърждаване и придобиване на нови квалификации, допускане до ръководство на водолазни спускания, спускания до 20 м. и медицинско осигуряване. В хода на проведения изпит водолазите показаха своите знания и умения за работа под вода.

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени