Днес началникът на Научноприложния център по военна епидемиология и хигиена полковник доцент д-р Андрей Галев, д.м., изнесе лекция „Имунизация при коронавирусната инфекция“ пред личния състав на Командването на Сухопътните войски, в която изчерпателно и достъпно разясни основни понятия, мерки и препоръки за борба с вируса.

Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени