Провеждането на целенасочена, постоянна и максимално близка до реалната обстановка, подготовка на офицерите, щабовете и формированията е един от основните императиви за изграждането, поддържането и усъвършенстването на отбранителните способности на Сухопътните войски!

 

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени