В изпълнение на третата мисия на Българската армия „Принос към националната сигурност в мирно време” и на основание заповеди на министъра на отбраната на Република България г-н Аню Ангелов, на Началника на отбраната генерал Симеон Симеонов, на Командващия  СКС генерал-лейтенант Атанас Самандов и на Командира на Сухопътните войски генерал-майор Стефан Василев е създадена организация за оказване на помощ на държавната и местната администрация по ликвидиране на последствията от инцидента в района на „Производствено-складова база за боеприпаси   - Стралджа – Мараш”, гр. Стралджа, област Ямбол с оператор „Берета Трейдинг” ООД – София.

В резултат на това през изминалата седмица 134 военнослужещи с 25 броя автомобилна и специална техника от различни формирования на Сухопътните войски, извършиха прочистване от взривни остатъци и невзривени боеприпаси на 978 декара  прилежаща територия от външната страна на „Производствено-складова база за боеприпаси   - Стралджа – Мараш” в радиус до три километра от мястото на инцидента, гробищния парк на село Лозенец, земеделски площи с трайни насаждения, района на помпената станция на община Стралджа и на два пчелина. До момента са открити и изнесени 225 невзривени боеприпаса и 185 килограма взривни остатъци.

През настоящата седмица продължава работата по разузнаване и прочистване в заповядания район и изнасянето на откритите невзривени боеприпаси и взривни остатъци.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени