Днес, 18.11.2013 г. в театър „Българска армия” се проведе тържествено събрание-концерт по случай празника на Сухопътните войски 19 ноември!

„Нашият ежедневен труд е насочен към изпълнение на задачи по трите мисии на Българската армия. В изпълнение на първата мисия „Отбрана” с гордост може да заявим, че през годината в Сухопътните войски няма провалени учения. По втората мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност” и в този момент повече от 360 офицери, сержанти и войници от Сухопътните войски, с всяко свое действие, денонощно, на хиляди километри от родината, защитават честта на България. Всеки ден и във всяка ситуация ние сме готови да се притечем в помощ на населението, така както повелява третата мисия на Българската армия – „Принос към националната сигурност в мирно време”. През тежката зима нашите военнослужещи действаха винаги точно и навреме, там където имаше нужда от нас. Участвахме и в гасенето на пожари, възникнали на териториите на четири области от страната. Напълно наясно съм, че това не би било възможно без старанието и професионализма на всеки един от нас – войник, сержант, офицер и цивилен служител. За Вашето старание отдаденост и вярност, днес в деня на празника, Ви изказвам своята най-дълбока благодарност, уважение и респект към всеки един и всички вас.” – каза в приветствието си командирът на Сухопътните войски генерал-майор Нейко Ненов.

За безупречна служба, заслуги към отбраната и във връзка с празника на Сухопътните войски от името на министъра на отбраната Ангел Найденов с грамота бе награден о.з. генерал-лейтенант Захарин Илиев, бил на длъжността командващ на Сухопътните войски в периода 02.12.1994 г. до 08.07.1996 г.

По случай празника от името на министъра на отбраната Ангел Найденов и началника на отбраната генерал Симеон Симеонов бяха наградени 24 военнослужещи и цивилни служители от Сухопътните войски.  От името на министъра на отбраната наградите връчи заместник-министърът на отбраната Неджми Али. Заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Стефан Василев връчи наградите от името на началника на отбраната.  Почетния знак на Министерството на отбраната „Свети Георги”-II степен, за офицери получи полковник Иван Сяров от командването на Сухопътните войски, С награден знак „За отлична служба” І степен бе награден полковник Манол Манолов от 2 механизирана бригада. Награден знак „За отлична служба” II степен за офицери получиха капитан Христин Георгиев от в.ф.24620-Свобода и капитан Мирослав Димитров от в.ф.34200-Шумен. С награден знак „За военна доблест” III степен бяха наградени старшините Стоян Тодоров от в.ф.46690-Пловдив и Пламен Динински от в.ф.22160-Плевен. Предметни награди получиха майор Пламен Петров от в.ф.28880-Белене, майор   Иван Русев от в.ф. 34750-Карлово, старши сержант Борислав Борисов от в.ф. 26400-Благоевград и сержант Симеон Симеонов от в.ф.22220-Сливен, а с грамота бе наградена цивилен служител Светла Борисова от командването на Сухопътните войски.

 Генерал-лейтенант Стефан Василев връчи бинокли на полковник Ивайло Братойчев от командването на Сухопътните войски, подполковник Иван Иванов от в.ф.26400-Благоевград, капитан Десислав Моев от в.ф.28610-София, капитан Георги Томов от в.ф.52740-Хасково. С нож за АК бяха наградени старшина Лефтер Терзиев от в.ф.52340-Асеновград, старши сержант Митко Русев от в.ф. 54890-Казанлък, старши сержант Георги Маринов от в.ф.46700-Сливен,сержант Сашо Борисов от в.ф.42600-Мусачево и редник Иван Бакърджийски от в.ф.32990-Пловдив, а с грамоти майор Марин Маринов от в.ф.34750-Карлово, капитан Петър Петров от в.ф.22280-Корен, сержант Иван Петков от в.ф.44220-Пловдив и редник Кремена Сярова от в.ф.26260-Сливен.

От името на Президента на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, военнослужещите и цивилните служители от Сухопътните войски бяха поздравени  от комодор Георги Фиданов, съветник на върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военна сигурност. Поздравителен адрес по случай празника на Сухопътните войски постъпи и от министър-председателя на Република България  Пламен Орешарски.

Официалната част беше последвана от концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили.

На тържеството присъстваха заместник-министърът на отбраната Неджми Али, заместник-председателят на комисията по отбрана в Народното събрание Борис Цветков, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Стефан Василев, заместник-командващият на СКС контраадмирал Георги Мотев, съветникът на върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военна сигурност комодор Георги Фиданов, заместник-началникът на щаба на ВВС полковник Любомир Панчев, директори на дирекции от МО и ЩО,ветерани, офицери и сержанти от запаса и резерва, командирите на военните формирования от Сухопътните войски, личния състав на Командването на Сухопътните войски и много гости.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени