На 30.01.2014 г. от 11:00 ч. в района на 61-ва Стрямска механизирана бригада - Карлово ще се проведе ритуал по полагане на военна клетва.

След последния прием на кадрови войници в бригадата договори за военна служба сключиха двеста тридесет и пет мъже и жени. Петдесет и седем от тях вече са полагали военна клетва. Останалите сто седемдесет и осем кадрови войници ще дадат обещание за вярност към народа и родината пред поканените гости и пред своите родители и близки.

На тържествената церемония са поканени висши военни, представители на държавната, местната власт и българската православна църква.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени