Днес, 20 януари 2014 г. Сухопътните войски започват изпълнението на задачите от втория етап на операция „Съвместни усилия” в района на българо-турската граница.

         Операцията започна на 24.10.2013 г. в  изпълнение на заповед на министъра на отбраната № ОХ-740/23.10.2013 г. и се провежда в два етапа:

         Първи етап: Подобряване проходимостта на черни пътища за осигуряване на достъп и обслужване на инженерното съоръжение на държавната граница.

              Втори етап: Участие с експертен състав при изготвянето на проектната документация за изграждане на инженерното съоръжение на държавната граница.

         В първия етап - от 24.10.2013 г. до 28.11.2013 г. за подобряване на пътната инфраструктура участваха 60 военнослужещи от Сухопътните войски на Българската армия и 35 единици техника. Задачата бе да се подобри проходимостта на пътищата за изграждане на инженерно съоръжение на държавната граница в участъка от с. Лесово (пирамида 268) до с. Крайново (пирамида 206).

         107 км черни пътища от наличната пътна инфраструктура бяха подобрени, разширени и укрепени в този участък. Целта бе освен да се подобри проходимостта на черните пътища за изграждане на инженерно съоръжение и да се улесни ежедневната дейност на екипите от Гранична полиция.

         Вторият етап за изграждане на инженерно съоръжение с дължина 30 км започва днес.

              Мястото за изграждане на заграждението е съгласувано с Гранична полиция и се изгражда там, където се счита, че ще бъде най-ефективно.

              Изграждането на съоръжението ще започне с трасирането на съоръжението и налагането му на местността и ще продължи с подготовката на фундамента на основата.

              За изпълнение на тези задачи в района на Лесово, пирамида 268 са съсредоточени 32 военнослужещи от различни формирования на Сухопътните войски и 12 единици специализирана техника.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени