Днес, 11 октомври, успешно приключи тактико-специалното учение за оценка готовността на инженерна рота за обща поддръжка на 91 инженерен батальон – Пловдив от състава 55-ти инженерен полк като декларирано формирование към силите на НАТО и ЕС по пакета цели на способностите 2017.

Процесът на сертифициране започна на 9 октомври с брифинг на командира на ротата капитан Малин Михайлов и проверка на изготвената документация от комисията. На 10 и 11 октомври се проведе тактико-специално учение на тема „Действие на инженерна рота за обща поддръжка при обща инженерна поддръжка на многонационална тактическа група в операция по прикриване на застрашен участък от държавната граница”.

В хода на учението военнослужещите изпълниха инженерни задачи по устройване на дублиращи мостове и фортификационно оборудване на пунктове за управление, изпълнение на задачи по разузнаване, транспортиране и унищожаване на невзривени бойни припаси, подвоз на материални средства за изпълнение на задачите, охрана, отбрана на района за разполагане на ротата и на инженерните формирования, изпълняващи задачи.

Действията им бяха оценявани от комисия от командването на Сухопътните войски, с председател полковник Христо Начев и офицери от Щаба на отбраната в присъcтвието на командира на 55-ти инженерен полк полковник Росен Арабаджиев.

Военнослужещите показаха отлична подготовка и демонстрираха своите умения и способности при изпълнение на инженерните задачи.

Copyright © 2019 Сухопътни войски. Всички права запазени