От 19 до 20 юни във войскови район Горна баня се проведе  тактическо учение за национално сертифициране на модул от рота CIMIC от състава на в.ф. 28610 – София  за участие в NRF-2013г. Командир на модула е капитан Милена Късльовска.

Комисия от Сухопътните войски с председател подполковник Николай Киров, провери готовността на модула за застъпване в дежурство. Беше изграден  CIMIC център, практически се проиграха ситуации от пълния спектър CIMIC задачи, като се ползваха утвърдените тактики, техники и процедури. Сертифицирането приключи с оценка „Отличен” за модула подготвящ се за участие в NRF-2013г.

Ден по-късно започна сертифицирането на взвод за радиационно и химическо разузнаване от 1 батальон за ЯХБЗ и Е от състава на в.ф. 42600 – Мусачево, за участие в NRF-2013г.

В хода на националното сертификационно учение „PEACE DEFENDER 2012” комисия от Сухопътните войски с председател полковник Анатоли Грозданов провери документите и готовността на взвода, както и отработването на дейностите на местността, съгласно нормативните документи.

Трима представители от от Кралските ВВС на Великобритания , която е водеща страна, извършиха мониторинг и останаха впечатлени от подготовката на българските военни химици.

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени