От 4 до 6 декември 2013 г. в гр. Сливен се проведе семинар на Националната военна спортна федерация (НВСФ), който беше открит от председателя на федерацията генерал-лейтенант Стефан Василев. Той изтъкна, че всички планирани, мероприятия за изминалата 2013 г. са изпълнени и изказа благодарност на председателите на клубове, които са допринесли за това. Генерал-лейтенант Василев поднесе поздрави до участниците и от името на заместник-министъра на отбраната Иван Иванов, който е почетен председател на федерацията.

Главният секретар на НВСФ полковник Христо Зафиров направи анализ на проведените отделни държавни военни първенства по лека атлетика, футбол за мъже и отделно за жени, тенис на корт, плуване, тенис на маса.

Като основна тема на семинара беше изведено обсъждането на организацията на спортно-състезателната дейност през 2014 г. и промени във вътрешно нормативната база. Съпътстващи теми бяха разглеждането на наредбата за спортно състезателна дейност на НВСФ за 2014 г., както и основните направления на проекта на НВСФ за кандидатстване  по „Програма за развитие на спорта за всички” на ММС за 2014 г.

В клубовете участват спортисти от личния състав на формирования на Сухопътните войски, ВВС, ВМС, Национален военен университет „Васил Левски”, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”. Към момента клубовете са общо 21 и тенденцията е те да се увеличават. От формирования на Сухопътни войски са клубовете "Десант - 68" - Пловдив, "Дунав" - Белене, "Стрямци - 61" - Карлово, "Тракиец - 2 лпбр"- Стара Загора, "Артилерист"- Асеновград, "Карасура - 24620"- Свобода, „Тунджа 42” – Ямбол.

За успешното провеждане на семинара съдейства и Център за подготовка на специалисти – Сливен от състава на Сухопътните войски.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени