На 09 и 10 март, в изпълнение на „План за дейността на 55-ти инженерен полк през 2022 г.”, се проведе сбор на командира на 55-ти инженерен полк  полковник Иван Тишков.

По време на сбора бяха обсъдени основните мероприятия и направления за работа на полка през 2022 г. и представени доклади и презентации на теми, свързани с актуални проблеми, перспективи, предизвикателства, тенденции и развитие.

  В заключение полковник Иван Тишков благодари на всички за положените усилия и добре свършената работа и изрази своята увереност, че личният състав ще продължава да изпълнява с ентусиазъм и постоянство поставените задачи и ще затвърждава постигнатите успехи.


 

Copyright © 2022 Сухопътни войски. Всички права запазени