Днес, 16 май, в района на 59-ти батальон за ЯХБЗ и Е - град Горна Оряховица, се проведе съвместно учение с военнослужещи от  личния състав и техника МАЯК и АРС- 14 на батальона и структури на Единната спасителна система на територията на община Горна Оряховица, организирано от община Горна Оряховица.

В съвместното учение взеха участие органите на ПБЗН от РДПБЗН - В.Търново, РУ Горна Оряховица, отряд БЧК към СУ „Вичо Грънчаров“ - Горна Оряховица, доброволно формирование към община Горна Оряховица и екип на СМП- Горна  Оряховица.

Ръководители на учението бяха командирът на 59 -ти батальон за ЯХБЗ и Е и началникът на сектор ПГСД главен инспектор  Станко Лазов.

 На учебното поле се изпълниха задачи по оповестяване на личния състав при възникване на аварии в промишлеността с изтичане на токсични вещества, евакуация на пострадали и оказване на първа помощ.

По време на учението беше извършено и химическо разузнаване в заразените зони и изпълнени задачи по обеззаразяване на пътища и стационарни обекти.


 

 

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени