Съвместна българо-американска група посети вчера, 11 юли 2012 г., съвместните съоръжения на полигон „Ново село“.

От американска страна в посещението участваха Заместник-секретарят на Държавният департрамент на САЩ по европейските и евро-азиатските въпроси госпожа Мари Йованович и генерал-майор Марк Шислър, Директор на Отдел „Планиране и гражданско-военни отношения“ в Командването на силите на САЩ в Европа, както и експертен персонал, а от българска страна – Заместник-началникът на отбраната вице-адмирал Пламен Манушев.

Групата се запозна с хода на проектите по изграждането на съвместните съоръжения и посети занятия по тактическа и военно­медицинска подготовка, провеждани на полигон „Ново село“ от български, сръбски и американски военнослужещи от състава на сухопътния боен елемент на съвместното многонационално обучение „Черноморски ротационни сили 12“.

Copyright © 2023 Сухопътни войски. Всички права запазени