Днес, 22.03.2012 г. под ръководството на командира на Сухопътни войски генерал-майор Стефан Василев се проведе съвещание по  лимитната и финансова дисциплина в Сухопътните войски. Съвещанието се проведе във военно формирование 46690 – Пловдив  и в него участваха заместник-командирът на Сухопътни войски бригаден генерал Нейко Ненов, офицери от командването на Сухопътните войски и командирите на военни формирования.

Съвещанието беше открито от генерал-майор Стефан Василев, който изнесе доклад” „Спазване на лимитната и финансова дисциплина в Сухопътните войски през 2012г.”.  В хода на работата бяха разгледани въпроси, свързани с финансовата дисциплина и разпределението на бюджета на Сухопътните войски през 2012 г., усвояване на лимитите в процеса на бойната подготовка,  разходите за ГСМ и се обсъдиха възникнали въпроси.

Съвещанието беше закрито от генерал-майор Стефан Василев, който даде указания за повишаване взискателността, оптимизиране на разходите в цялостния войскови живот и постигане на максимална ефективност при изпълнението на всяка една задача.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени