Уважаеми генерали, офицери, сержанти, войници и цивилни служители,

Приемете моите най-сърдечни поздрави по случай 106-ата годишнина от създаването на Химическите войски и Деня на военния химик!

Формирани на 19 юни 1918 г. със заповед № 279 по Военното ведомство, повече от един век редица поколения химици отдават най-хубавите си години за изграждането, развитието и укрепването на съвременните войски за ядрена, химическа, биологическа защита и екология.

В празничният ден, искам да изкажа моята благодарност към личния състав от формированията за ЯХБЗ и Е в Сухопътните войски за професионализма, себеотдаването и достойното изпълнение на служебните им задължения.

Възползвам се от повода да изразя моето най-искрено уважение и респект към генералите, офицерите, сержантите и войниците, които са преминали през строя на този род войски, дали и продължават да дават своя достоен принос за защита на хората и на живота на земята.

Желая на всички много здраве, късмет и нови професионални успехи!

 

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени