На 20 март, с пет тежки колесни влекачи МАЗ-537Г още пет танка Т-72 бяха транспортирани  от Центъра за подготовка на специалисти-Сливен за база „ТЕРЕМ-ХАН КРУМ” – Търговище. Първата група от пет танка беше изпратена през месец януари.

На десетте танка ще бъде извършен ремонт ІІІ степен. С комплекс от ремонтни дейности ще се възстанови изправността и ресурса за използване на машините до следващия планов ремонт.

Поръчката е възложена от Министерството на отбраната.

Copyright © 2019 Сухопътни войски. Всички права запазени