На 11.07.2013г. в щаба на 2 механизирана бригада се проведе съвместно мероприятие по плана за сътрудничество с ЕК на ВС на САЩ.

По времето на мероприятието се разгледаха способностите на щаба по събиране, обработка и разпространение на информацията.  

Дискутирани бяха въпроси за продължаване на по-нататъшната съвместна подготовка, като се наблегне на реалното съвместно полево обучение.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени