Втори ден формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) от Десети механизиран батальон - Враца, в състав от 21 военнослужещи и 3 броя техника, продължават  борбата с огнената стихия в местностите „Кръста“ и „Нелова река“ в Стара планина, над Чипровци.
Пожарът обхваща голям фронт, в силно пресечена, труднодостъпна местност. В района на пожара в следствие на атмосферните условия се е спуснал задушлив гъст дим, който ограничава силно видимостта. Действията на военнослужещите се извършват съвместно с органите на пожарна безопасност и гражданска защита.
Военнослужещите са под ръководството на началника на щаба на Десети механизиран батальон - Враца майор Божидар Величков и на командира на  ФОППБ капитан Стефан Иванов.

Copyright © 2020 Сухопътни войски. Всички права запазени