В Центъра за подготовка на специалисти (ЦПС) – Сливен се проведоха занятия с ученици от 9 и 10 клас от гимназиите в градовете Сливен, Нова Загора и Твърдица. Обучението запознава децата със задълженията на гражданите по отбраната на страната.

Занятията се организират и осъществяват по план-график от Военно окръжие-Сливен и Центъра за подготовка на специалисти.

Учениците проявиха интерес към техниката и въоръжението, музея на ЦПС и към  разположената на открито експозиция на бронирана техника.

                                       

Copyright © 2021 Сухопътни войски. Всички права запазени