На 19.02.2014 г. бяха проведени проверки, изпити  и работни срещи в  Център за подготовка на специалисти ( ЦПС)-Сливен с командир полковник Христо Стаматов.

ПРОВЕРКА НА ПРОТИЧАЩОТО ОБУЧЕНИЕ ПО „НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА”

Полковник Цветко Червенков, началник на сектор „Подготовка на механизирани и танкови формирования” в отдел „Бойна подготовка” на Командването на Сухопътните войски (КСВ), заедно с подполковник Димитър Димитров от същия сектор, със заместник командира на ЦПС подполковник Алексей Бочев и офицери от ЦПС провериха протичащото обучение по „Начална военна подготовка” на  104-ма новоприети военнослужещи, които ще служат във военни формирования в Стара Загора и Ямбол. При наблюдаваното занятие по тактическа подготовка полковник Цветко Червенков изтъкна необходимостта от ясно и точно разясняване на поставяните задачи, важността от правилното трениране и усвояване на отделните елементи, значението на доусъвършенстване на всеки детайл, защото това са първи и основополагащи стъпки във военното поприще и те ще са основата за бъдещо надграждане. Тези разбирания са и в подхода на специалистите от ЦПС, ангажирани с обучението на това ново попълнение в СВ, за да бъдат постигнати необходимите резултати.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ИЗПИТИ В ЦПС ПО „СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА” ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВОЕННО-ОТЧЕТА СПЕЦИАЛНОСТ

 

На огневи комплекс „Батмиш” беше проведен изпитът по тактико-специална подготовка на военнослужещи обучавани по „Специална военна подготовка” за придобиване на военно-отчета специалност. Подполковник Васил Челенков от отдел „Бойна подготовка” на КСВ, заедно с другите членове на комисията пряко наблюдаваха уменията по тактико-специална подготовка на младши сержант Орлин Хаджиев, редник 3-ти клас Янко Янков, които са от военно формирование в Хасково,  ефрейтор Ангел Вълев и  редник 3-ти клас Атанас Секулов, които са от военно формирование в Благоевград. При тях личи рутината от досегашния военен опит, но са очевидни и придобитите нови умения. 

 

ГЛАВНИЯТ СЕРЖАНТ НА СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ СТАРШИНА ЛЮБОМИР ЛАМБОВ ПОСЕТИ ЦПС

 

През седмицата главният сержант на Сухопътни войски старшина Любомир Ламбов посети ЦПС. Той се срещна с командира на ЦПС полковник Христо Стаматов, с началника на щаба Любомир Вачев, със сержанти и войници, посети огневи комплекс „Батмиш”. Старшина Ламбов беше придружаван от главния сержант на ЦПС старшина Станимир Василев, в чието лице той вижда отговорен и надежден представител на сержантското съсловие. Посещението е съгласно плана на Сухопътни войски.

При работна среща с инструктори и обучаеми главният сержант на Сухопътни войски разясни възможностите за професионалното им развитие и израстване, които предоставя доктрината на СВ. Наред със служебните ангажименти в Сливен главният сержант на Сухопътни войски старшина Любомир Ламбов участва и в поклонението пред паметта на Апостола на българската свобода, заедно с командването и личния състав на ЦПС.

Copyright © 2024 Сухопътни войски. Всички права запазени